شرکت مهندسین مشاور مارون

تقدیم می کند:

VISUAL LEVEL

Professional Land Leveling Software
www.visuallevel.com


نرم افزار حرفه ای تسطیح اراضی با استفاده از روشهای حداقل مجذورات، مرکز حجم ثابت، نیمرخ میانگین و باقیمانده متقارن مجهز به پیشرفته ترین روشهای جدید بهینه سازی با بیش از ده سال تجربه در انجام پروژه های مختلف تحقیقاتی و عملیاتی، مورد استفاده و تایید بیش از سی شرکت معتبر مشاور و پیمانکار در سطح استانهای مختلف کشور
  • محاسبه انواع سطوح تسطیح اراضی در چهار روش
  • محاسبه و برآورد دقیق عملیات خاکی به سه روش متداول
  • ارایه شیب ترکیبی، زاویه دوران و محاسبات مربوط به تسطیح لیزری
  • ارایه نقشه تسیطح در چند حالت مطابق با استاندارد های اجرایی
  • مجهز به دقیق ترین روش های بهینه سازی محاسبات و نتایج
  • ارایه بهترین محاسبات تسطیح مطابق با شرایط محیطی و اقلیمی 
  • اعمال محدودیت و کنترل نتایج به منظور حفظ لایه خاک نباتی
  • قابلیت اعمال کلیه محدودیت های طراحی برای شیب و رقوم آبگیری
  • محاسبات دقیق احجام خاک قرضه در دو حالت فرضی و کاربردی
  • سازگار با کلیه سیستم عامل های موجود و امکان استفاده در شبکهیکی از مسایل مهم کشاورزی مسئله ناهمواری سطح زمین است که باعث کاهش راندمان آبیاری می شود و علاوه  بر این عملیات کاشت، داشت و برداشت را با مشکلاتی مواجه می سازد. بعبارت دیگر می توان گفت که ناهمواری سطح زمین در کاهش راندمان تولید موثر است، لذا رفع این ناهمواریها از طریق تسطیح اراضی یکی از خدمات زیربنایی است که در شرایط کنونی کشاورزی کشور باید از اولویت خاص برخوردار باشد.کاربرد این نرم افزار اغلب  در پروژه های تسطیح اراضی بوده و در پی تجربیات چندین ساله از روند تکامل سری نرم افزارهای تسطیح در ارتباط با پروژه های آبیاری و زهکشی تهیه شده است. در تهیه این نرم افزار، سعی بر این بوده تا حتی المقدور تمامی نقطه نظرهای کارشناسی در سه بعد مشاوره، اجرا و نظارت در نظر گرفته شود، و به همین منظور از نظریات مهندسین زبده این بخش از مهندسی، که سالیان بسیار در امر پروژه های تسطیح اراضی مشغول فعالیت بوده اند، استفاده گردیده است
برای دریافت اطلاعات کامل و بروز شده لطفا از سایت رسمی برنامه بازدید فرمایید
www.visuallevel.com
گزارش تخلف
بعدی